Cena Kvalitnej Odbornej Služby                          Učenie Pohybu je Profesiou, Poslaním  

Členstvá - členské príspevky

Členské Píspevky za KVALITNÚ ODBORNÚ SLUŽBU na Plný Úväzok 

Práca môže byť aj Koníčkom, Vedou i Poslaním

Z ČLENSKÝCH PRÍSPEVKOV sa musí platiť náročná PREVÁDZKA - PRIESTOR !!!
+ malo by ostať na školenia - zkvalitňovanie služieb, obnovu a čistenie pomôcok a plat s odvodmi !
Počas roka je ÚČASŤ ČLENOV NEROVNOMERNÁ - PREMENLIVÁ,
jar a leto úplne slabá ako všade v pohybových aktivitách...
CENTRUM je NADŠTANDARDNE VYBAVENÉ JÓGA a FYZIO POMôCKAMI !!!

SKUPINOVÉ ČLENSTVÁ

VEĽKÉ SKUPINY

10 - 15 - 20 osôb v skupine - okolo 10 ľudí

PRVÝ KRÁT - NEČLEN

Skupiny Poobede - 90 min                          Jednorazovo

5 €

PRÍDEM KEĎ MôŽEM - NEČLEN

Skupiny Poobede - 90 min                       Jednorazovo

7 €

PRÍDEM KEĎ MôŽEM - ČLEN

Skupiny Poobede - 90 min

Jednorazovo 

Zaplatením jednorazového členského do FP    5 E na 3 mesiace sa stávaš členom


5 €

PERMANENTKA

SKÚŠAM

Skupiny Poobede - 90 min

Skúšobná Permanentka pre Začiatočníka               4 x 5 vstupov na 1 MESIAC                                           1 x týždenne


20 €

PRAVIDELNE 1

Skupiny Poobede - 90 min

Permanentka 5 x 12 vstupov na 3 MESIACE               1 x týždenne


60 €

PRAVIDELNE 2

Skupiny Poobede - 90 min

Permanentka 3, 50 x 24 vstupov na 3 MESIACE    2x týždenne


84 €

                   INDIVIDUÁLNE ČLENSTVÁ

INDIVIDUÁLKY

1 osoba - SOM IBA SÁM/A

DIAGNOSTIKA + prvá hodina

60 min 

20 €

UČENIE a PORADENSTVO pre ČLENA                       so skupinovou permanentkou 

60 min

17 €

TERAPIA POHYBOM bez skupinovej permanentky

60 min

20 €

POHYBOVÁ MASÁŽ bez skupinovej permanentky

60 min

30 €

                                          WORKSHOPY


MEDICAL JÓGA

Podľa záujmu - piatok - 2, 2,5 hod - SKUPINA

10, 12 €

VÍKEND WORKSHOP

Podľa záujmu - sobota - 3, 4, 5 hod - SKUPINA

15, 20, 25, 30 €

                         CVIČEBNÉ POMôCKY


ČLENSKÝ PRÍSPEVOK na ČISTENIE a OBNOVU CVIČEBNÝCH POMôCOK

Kvartálne - každé 3 mesiace

5 €

JEDNORAZOVÝ ČLENSKÝ PRÍSPEVOK           na ČISTENIE a OBNOVU CVIČEBNÝCH POMôCOK

Jednorazovo pri každom cvičení

0, 50 €

ČISTENIE a OBNOVA CVIČEBNÝCH POMôCOK - originál bavlnené deky do čistiarne 1 x ročne (nákladné), cvičebné podložky do čistiarne 2 x ročne, obnova cvičebných gúm (pri častom používaní sa spotrebúvajú - trhajú), nákup ďalších cvičebných pomôcok pre rozšírenie možností cvičebných techník a tým skvalitnenie služieb

OSOBITÉ ZĽAVY pre INDIVIDUÁLKY

Podľa dohody, najmä pre nezamestnaných, študentov, ak to naozaj nemá kto z Tvojej rodiny financovať

PRAVIDLÁ PERMANENTKY pre poobedné SKUPINY  

Permanentka je platná na 3 mesiace - 12 vstupov v danom kvartáli 3 mesiacov. Náhrada zameškamých hodín je možná v tom istom kvartáli na ktorejkoľvek poobednej hodine podľa rozvrhu.

To znamená, že prídeš 2x v týždni, ak máš predplatené 1x v týžni a pod. Na doobedných hodinách doplácaš ku permanentke sumu, ktorá chýba k štandardnému doobednému vstupu. Nedá sa však nahádzať na špeciálnych akciach a workshopoch, ktoré nie sú v rozvrhu, ale sú osobitne plánované.

Ak ti vymeškaná hodina ostane do ďalšieho kvartálu 3 mesiacov, platíš riadne novú permanentku na plný vstup, a hodinu si dobiehaš vtedy keď môžeš. V osobitých prípadoch sa vieme dohodnúť o úľave. 

Dôvodom vymeškania hodiny môžu byť : pracovné povinnosti, choroba, náhla nečakaná dôležitá udalosť, musíš ostať s deťmi.

Permanetka má obojstrannú funkciu. Teba motivuje chodiť cvičiť pravidelne, mne zabezpečuje vedomie a istotu kto chodí kam na hodiny ako často. Tým pádom máš zaručené, že centrum bude funkčné nielen pre Teba, ale aj pre ostatných cvičiacich.  

PROFESIONÁLNE CENTRÁ POHYBU a CENY

Profesionálne centrá pohybu, ktoré majú výuku pohybu nielen ako koníček, ale aj chlebíček a poslanie, zákonite musia mať iné ceny, ako "hobby" centrá popri inom zamestnaní, aby vôbec mohli existovať. Prevádzka priestoru je v dnešnej dobe realít je obrovská finančná záťaž, skutočná odbornosť na školeniach niečo stojí, a je obrovský rozdiel v službách a výsledkoch pre klienta medzi full-time učiteľom a tým čo čosi učí popri inom zamestnaní a nemusí platiť aj celý priestor a jeho prevádzku ! Priestor zaručuje široké možnosti využitia pre klienta pri cvičení, najmä ak jeho súčasťou sú rôznorodé cvičebné pomôcky, ktoré zvyšujú možnosti a kvalitu cvičenia, čo sa dá ozaj prenášať do rôznych pohybov v živote i iných športoch.

Hodnotou v Živote môže byť aj Poznanie, Skúsenosť, Vedomosť