Zodpovednosť za zdravie nesieš Ty sám/a a úlohou je učiť sa celý život

Individuálna Fyzio Terapia

Prevencia, Poradenstvo, Terapia problémov Učením sa Pohybu

ZÁKLADŇOU KAŽDÉHO TYPU HODINY sú JEDNOTNÉ PRINCÍPY

opísané v Ako Cvičíme

 Tvoje Telo, Duša a Bytosť sú jedným Celkom, a Príčina Tvojich problémov  spočíva v Tvojich Vzťahoch aké vytvára Tvoje Vnútro