Detská Radosť z pohybu a sebauvedomenie

Než začneš cvičiť, nauč sa pohybovať

Článok sa pripravuje...

Schopnosť pohybovať sa slobodne