Detská Radosť z pohybu a sebauvedomenie

Než začneš cvičiť, nauč sa pohybovať

Cvičíme inak, než je komerčný trend rozšírený momentálne na Slovensku. Stále sme boli a sme niekoľko krokov vpred, tak ako išiel a ide vývoj v pohybe v krajinách, ktoré už prešli dávno trendom, ktorý má len teraz boom na Slovensku. Spájame rôzne typy pohybov do zmysluplného celku. Nejde nám len o samotnú techniku jógy, ale o PRIRODZENÝ - PRÍRODNÝ POHYB. Návrat ku koreňom pohybu, pohybu ktorým sme sa pohybovali ako deti. Hravo a s radosťou, objavne a spontánne s preciťovaním a uvedomovaním si vlastného tela a jeho možností. V postate sú to vzory pohybov, z ktorých vyrástli na všetky smery rôzne techniky pohybu ako konáre toho istého stromu. A každá z nich si zobrala len čosi z celku.

Neučíme to, ako niektoré ásany sú liečivé samy osebe, či až zázračné v terapii nejakého problému, ale naopak pochopiť, čo je skutočne vhodné pre konkrétneho jednotlivca. Čo niekomu lahodí, inému môže škodiť... Nejde o to, či sa bude slepo a stále dookola opakovať nejaká daná a nemenná sekvencia ásan či pohybov, ale naopak pochopiť v rôznorodosti a pestrosti pohybov ich spoločné prvky a možnosti prepájania do stále nových pohybových celkov a kombinácií. Vedieť si tak aj doma zmysluplne tvoriť také cvičenie, ktoré v danom nastavení tela a duše bude naozaj nielen účinné, ale aj hlbšie zmysluplné. V škole nás tie pohyby ozaj neučili, ako kopu iných dôležitých záležitostí pre život. Pre dospelého človeka, ktorý sa buď zabudol pohybovať, alebo sa fixoval príliš na nejakú konkrétnu techniku pohybu, sú tieto pohyby spočiatku ťažšie pochopiteľné, a potrebuje to svoj čas sa buď znovu zorientovať vo svojom tele a priestore, alebo prelomiť zatuhnuté vzorce pohybov a naučiť sa tak aj flexibilite mysle, nielen tela. Prepínať do rôznych pohybov, tak ako to vedia deti. Vrátiť sa znovu na ihrisko, zabávať sa a tvoriť :-)

A vedieť používať aj hračky, v cvičení pomôcky tvorivým spôsobom. Tak ako pre dieťa, sú najlepšie čo najjednoduchšie hračky, tak pre dospelého úplne jednoduché pomôcky, žiadne premakané, komplikované a drahé stroje a náradia. Tie sa stále dajú stále imitovať... 

"Než začneš cvičiť, nauč sa pohybovať"

Eva :-)

Článok sa pripravuje...

Schopnosť pohybovať sa slobodne