V Klasickej Fyzioterapeutickej Liečbe si na Okamih pacientom. Akonáhle ukončíš, nevieš ako ďalej...

Terapia Pohybom a Jógou

Integrácia Naučeného Pohybu do Života.

Od stabilizácie, relaxácie, cez mobilizáciu, strečing, posilovanie, koordináciu a integráciu pohybu do bežného života. Použitie rôznych typov pohybov, cvikov, sekvencií, podľa potrieb, zámeru a možností klienta. 

SYSTÉM TERAPIE, PORADENSTVA a PREVENCIE pre tých, čo chcú riešiť nejaký KONKRÉTNY PROBLÉM, a zatiaľ nemôžu ísť cvičiť do skupiny, sú po rehabilitácii v zdravotníckom zariadení, či tých, čo sa zúčastňujú skupinových cvičení, no majú nejaký aktuálny problém, ktorému sa je potrené venovať individuálne. 

Tí, čo sa chcú iba NAUČIŤ CVIČIŤ SPRÁVNE, pre tých je skupinové cvičenie v ZDRAVOM POHYBE, kde každý má aj niečo OSOBITÉ, čo chce pochopiť v pohybe.V ZDRAVEJ CHRBTICI sa naučíš ZÁKLADY POHYBU. Stačí prekonať pohodlnosť. Ak niekto chce malú skupinu, tak sú na to stvorené MEDICAL POHYB a JIN POHYB.

 Autor Textu : Eva Mikušová

ZÁKLADŇOU KAŽDÉHO TYPU HODINY sú JEDNOTNÉ PRINCÍPY

opísané v Ako Cvičíme

Vieš pokračovať ďalej, a posúvať sa aj vlastnou snahou - domácim cvičením na základe toho, čo sa tu naučíš.