Počas celého Leta Cvičíme podľa záujmu ! Prihlasovanie : SmS na 0915 534 779             Týždeň 16 - 20. júla 2018 Jóga NIE JE !!!

Než začneš cvičiť, nauč sa pohybovať :-)

Pohyb je súčasťou každého okamihu života. Pohybuješ telom, emócie sú v neustálom tanci, a myseľ neustále plynie. Pohyb nezastavíš. Ale môžeš sa stať jeho neutrálnym pozorovateľom a pochopiť ho.

Skupinová a Individuálna Jóga

                         Najnovšie Prístupy v Pohybe a Jóge pre Súčastného Človeka

SKUPINOVÁ MEDICAL JÓGA

INDIVIDUÁLNA FYZIO TERAPIA

ROZVRH HODÍN AKTUÁLNY

  • POČAS LETA VOĽNÉ MIESTA
  • v SKUPINÁCH a INDIVIDUÁLKACH !!!

Voľné individuálne cvičenie ! Termín sa vypíše, keď sa uvoľní niečo.

Pohyb a Jóga Dnes

PREČO SPÁJAME RôZNE TECHNIKY POHYBU a NECVIČIME len "ČISTÚ JÓGU"

PREČO FYZIOTERAPIA a KONCEPTY POHYBU v JÓGE

Jóga vznikla v časoch, keď ľudia boli všeobecne fyzicky omnoho zdatnejší a jógové ásany sa mohli bežne využívať ako nástroj spirituálneho rozvoja človeka. Vznikla v krajinách s inou klímou, cvičili ju ľudia s inou konštitúciou tela i ducha, aj dodnes. Vznikli rôzne školy, ktoré aj rôzne vedú svojich žiakov. 

Dnešní ľudia sú všeobecne s fyzickou kondíciou a zdravím na tom oveľa horšie, najmä vďaka životnému štýlu plného neviditeľného psychického stresu. Najmä v krajinách, kde je materiálny dostatok. Fyzické spôsoby boja už nie sú tak na dennom poriadku, ako tie psychické. Namiesto meča používame slová...

Čo je to Pohyb 

Večný, neustály, nepretržitý, súvislý, vo vlnách, cykloch...                              Pohyb je Zákon Života. Všetko je v neustálom Pohybe.

Pohyb v prírode podlieha zákonom. Všetko čo riastie, chodí, myslí, vníma, sa pohybuje v špirálach, vlnách, vytvára klenby, vzpriamuje sa, cyklicky sa premieňa a hojdá vo vlnách polarity. Ľudská stavba tela nie je ináč tvorená, ako na týchto zákonoch, na ktorých prirodzene funguje. ľudská duša, myseľ takisto podlieha týmto zákonom. Prirodzený a zdravý pohyb človeka odráža tieto zákony.

Pohyb môže byť všelijaký, Pestrý. Tak ako jedlo a spôsob stravovania. Dosiahnuť rovnováhu znamená schopnosť pohybovať sa rôznymi spôsobmi. Vedieť aký pohyb je vhodný na vytvorenie rovnováhy a celkovo aký pohyb zdôrazniť v osobitých podmienkach každého človeka. Vytvoriť zmysluplnú cestu vlastného pohybu, vývoja. 

Prihlásenie na Skupinové Kurzy

a Individuálnu Terapiu

         REZERVÁCIA je ZÁVäZNÁ na KONKRÉTNY DÁTUM !

ZMENU - ZRUŠENIE REZERVÁCIE oznámte SMS-kou

na 0915 534 779 najneskôr 1 deň vopred.

V deň hodiny Vám posielam PRIPOMIENKU o HODINE SMS-kou.          

RÝCHLE PRIHLÁSENIE na SKUPINOVÚ HODINU            na poslednú chvíľu v ten deň - SMS na 0915 534 779

Vedenie hodín Medical Jógy

Fyzioterapeutka, Psychologička, Učiteľka Iyengar Jógy, Učenie Pohybu Spiraldynamik, Dns Kineziológia

Rokmi praxe učenia pohybu som pochopila, že najdôležitejšie sú v pohybe jeho ZÁKLADY - PRINCÍPY, bez ktorých pohyb nemá zmysel, zámer a cieľ. Princípy pohybu idú naprieč rôznymi metódami a technikami pohybu, a tým ich spájajú v jeden celok. Človek si už len vyberie AKÝ SPôSOB pohybu mu vyhovuje v danom nastavení tela, psychiky a jeho bytosti, v danom čase, stave, okolností, možností, tak aby spätne zapôsobil či už pre zdravie, radosť, poznanie, pochopenie a objavovanie života, jeho zmysluplnosti a prepojenosti so všetkým živým v nás i okolo nás.

Členstvá - členské poplatky za hodiny

Ako Cvičíme

Skúšaj, Skúmaj, Vnímaj, Preciťuj, Uvoľni sa, Oži, Medituj...

Zastav sa a Vnímaj svoje Telo, jeho Pohyb, jeho Pieseň vo forme Fyzických Pocitov a s Mierom pozoruj v pozadí jeho Emócie a Myšlienky

CVIČIŤ CELISTVO - v každom cvičení precvičiť celé telo, v každom smere pohybu, v rôznych kvalitách pohybu - vedieť rôzne dýchať, na rôzne miesta tela, oživiť, tonizovať a sfunkčniť to, čo spí, uvoľniť, strečovať, posilňovať, cvičiť raz dynamicky, inokedy staticky vo výdrži, zvyšovať kondíciu a výkon, rýchlosť, vytrvalosť, zdatnosť, obratnosť, ohybnosť, pružnosť, koordináciu, orientáciu, regenerovať, relaxovať, liečiť sa, s plnou predstavivosťou, vnímavosťou, precítením, pozornosťou, sústredením a meditáciou. Cvičiť s vlastnou váhou, cvičebnými pomôckami, náradím, partnerom, v priestore mesta i prírody. Vedieť aj správne chodiť, behať, skákať, tancovať. Používať rôzne pohybové techniky rôznych škôl za účelom zdravia, pohody a radosti z hry. Zlepšovať tak kvalitu svojho života po každej stránke, pomocou pohybu pochopiť seba, ostatných a svet.

Jógové a Pohybové Pomôcky v Terapii

CVIČEBNÉ POMôCKY sú NEUTRÁLNYM - TAO UČITEĽOM. Sprostredkujú práve to SPRÁVNE NASTAVENIE TELA, PSYCHIKY i MYSLE človeka do PROCESU LIEČENIA, PREHĹBENÍM POZÍCIÍ. Hĺbka je to, čo všetci intuitívne hľadáme.

OSOBITOSŤ každej pomôcky s OSOBITOSŤOU každej pozície a pohybu a OSOBITOSŤOU každého človeka, dáva všetkým NOVÝ ROZMER ZÁŽITKU, POZNANIA a POCHOPENIA.

Pomáha to pochopiť originál pohybu, dychu, nastavenia mysle, pomaly a postupne sa k tomu približovať. Pomôcky dávajú možnosti aj takým, čo neveria, že by niečo náročné zvládli a sú príliš slabí, i takým, čo si až príliš veria a myslia si, že už to majú zvládnuté "ľavou zadnou".

Ako Začať ?

Pohyb je ako Hudba. Rytmus Tela, Melódia Mysle a Harmónia Duše vytvárajú Symfóniu Života. Telo je Tvoj Hudobný nástroj, Duša Hudobníkom a Duch Dirigentom.

ZÁKLADNÉ INŠTRUKCIE

PRE KOHO je to JÓGA ?

SPRÁVNE od ZAČIATKU

Metodiky Pohybu

Najnovšie a Súčasné Prístupy v Pohybe, ktoré sa navzájom oficiálne kombinujú a spájajú

IYENGAR JÓGA

SPIRALDYNAMIK

DNS KINEZIOLÓGIA

FASCIAL FITNESS a JÓGA

Články o Pohybe

Pohyb je Život, Život je Pohyb. Pohyb je zákon života. Všetko je v neustálom pohybe. Zem sa točí, pomaly nenápadne presúva, formuje, od pohybu piesku na púšti až po tisícročné premeny horských masívov. Voda plynie od prameňov, cez potoky, rieky až po morské prúdy, premieňa sa na oblaky a znovu padá na zem. Teplo slnka dáva do pohybu a rastu rastliny, zvieratá, ľudí. Dáva život a znovu ho aj berie. Vietor tancuje krajinou ako vánok, silnejší vietor až hurikán a dáva do pohybu všetko čo stretne na ceste. Všetko živé sa hýbe a vyvíja. Leží, sedí, stojí, chodí, behá, skáče. Vnútro živých organizmov neustále rytmicky pulzuje, tep srdca, dýchanie, trávenie, metabolizmus, presun tekutín, pohyb krviniek, komunikácia medzi neurónmi, život buniek. Energia prúdi, emócie sa hýbu, mysľou prúdia neustále nejaké myšlienky.  

AKO CVIČIŤ VEDOME a JÓGOVO

FASCIA POHYB a JÓGA

POHYB a PRINCÍPY POHYBU

Foto Galéria z Jógy

Fotka je len záznamom prítomného okamihu. Nie všetky okamihy cesty boli zachytené do formy fotky. Skúsenosť a Zážitok ostáva navždy a vie sa sprítomniť keď je na to pravá chvíľa. Jazyk Obrazov, Zvukov a Slov v samotnom Živote je najhlbší.

Hypermobilita, Svalová Nerovnováha a Jóga 

Existuje Hypomobilita - prílišná Stuhnutosť a jej opakom je Hypermobilita - prílišná Ohybnosť. Zdravým stavom je Stred. Mikropohybmi - nenápadnými Vnútornými pohybmi sa človek vie naladiť na Rytmy Tela, Uzemniť sa, Stabilizovať sa.

 

Hypermobilní veľmi často trpia SVALOVOU NEROVNOVÁHOU, kedy svaly na povrchu tela môžu byť bez primeraného napätia, a naopak stabilizačné svaly v hĺbke vo veľkom napätí, aby udržali celistvosť a stabilitu v tele. Doslova týmto ľuďom chýba pevné držanie tela, akoby štruktúra tela bola akási detská, mäkká, nezrelá. Koordinácia pohybu sa často prejavuje nešikovnosťou v pohybe, chaotickou orientáciou v priestore. Organizácia štruktúry tela a jej rytmus v pohybe sú rozladené ako na hudobnom nástroji. Takúto situáciu má však aj veľa ľudí, ktorí nemali od narodenia nejakú pravidelnú pohybovú výchovu a vedenie, nešportovali, nemali možnosť rozvíjať svoje telo. Určitú konštitúciu tela človek dedí po rodičoch, ktorí vďaka konkrétnej konštitúcii tela nejako fungujú sami a teda aj vychovávajú v podobnom duchu. Mnoho žien je tiež viac hypermobilných, alebo sa stáva hypermobilnými vďaka hormonálnym zmenám.

Kontakt - Ako nájsť Centrum ?

Zdravý Životný Štýl

Uvedomenie si Princípu Polarity je základom uvedomenia si mnohorakých kvalít prírody, ktorá je nielen okolo nás , ale i v nás. A tak sebapoznanie, z ktorého pramení zdravé žitie. 

Život je Vzťah, vytvára väzby, a všetok život je procesom vzájomých závislostí. Slobodu objavíme prijatím týchto skutočností.